ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΒΟΛΩΝ Ν.ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ

by LerosReport

«Ανακοίνωση Εκτέλεσηςβολών».

Σας γνωρίζεταιότι θα εκτελεστούν βολές με βαρέα όπλαευθυτενούςτροχιάςστηθαλάσσια περιοχή Ν.Φαρμακονησίουτην 4, 11, 18 και 25Σεπτεμβρίου2020.2. Παρακαλείσθεγια την ευρεία ενημέρωση του κοινού και των μελών σας προκειμένου να αποφευχθεί ηδιέλευση στησυγκεκριμένη περιοχή τιςανωτέρω ημερομηνίεςπροςαποφυγή ατυχήματος.

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.

ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ Νικόλαος

Σχετικά Άρθρα

Leave a Comment