ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2020 – Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για ανάγκες καθαριότητας – εστίασης ή σίτισης και φύλαξης στο νοσοκομείο Λέρου

Το Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου θα προσλάβει 29 άτομα ώς εποχικό προσωπικό με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου διάρκειας … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2020 – Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για ανάγκες καθαριότητας – εστίασης ή σίτισης και φύλαξης στο νοσοκομείο Λέρου.