ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΡΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

by LerosReport

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                               Λέρος,01-04-2021
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                     Αρ.Πρωτ.:2166
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


Πληροφορίες: Σπύρου Σοφία
Τηλ. : 2247360200
Fax  : 2247023401
Email :info@leros.gr
        Προς:

                Δημοτική Σύμβουλο

                       Κα Καρπαθάκη Γεωργία


Αξιότιμη κα Δημοτική Σύμβουλε,


Σε απάντηση  του υπ’αρ. 2151/01-04-2021 εγγράφου σας, θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε για τα εξής:

1.      Θα έπρεπε ήδη να γνωρίζετε ως δημοτική σύμβουλος που ασχολείστε με τα
κοινά, ότι το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και το αντίστοιχο προσωπικό,
έχει μεταφερθεί από το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου μας με
την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Αθλητισμού Λέρου
(Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π) στο Δήμο Λέρου, σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4583/2018
όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 86 του ν.4604/2019 [ΦΕΚ
50/τ.Α’/26.03.2019] και από το 10-05-2019 συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα
της νομικής υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α και σε συνέχεια της 132/2019
απόφασης του Δημοτικού μας συμβουλίου.

2.      Γνωρίζοντας πολύ καλύτερα τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζει όλη η
παγκόσμια κοινότητα από την πανδημία και κατ’ επέκταση ο Δήμος μας σας
ενημερώνουμε επίσης ότι η Δημοτική Αρχή με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο
Σπίτι», το Κέντρο Κοινότητας αλλά και το ΚΕΠ, βρίσκεται καθημερινά δίπλα
στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε πολίτης παρέχοντας υπηρεσίες σε
ανήμπορους συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν μπορούν για διάφορους λόγους
να μεταβούν για διεκπεραίωση των αναγκών τους.


3.      Κυρίως, σας τονίζουμε το δύσκολο έργο που επιτελεί το πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι» το οποίο απαρτίζεται από τέσσερις (4) Νοσηλευτές και
έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό, εξυπηρετώντας ογδόντα πέντε (85)
ενταγμένους συμπολίτες μας και επιπλέον άλλους εκατό (100) εκτός
προγράμματος, προσφέροντας καθημερινά υπηρεσίες όπως αγορά φαρμάκων,
μεταφορά στο νοσοκομείο ή σε εξωτερικούς ιατρούς, αγορά αναγκαίων
αγαθών, πληρωμή λογαριασμών, όμως το σημαντικότερο είναι ότι θέτοντας
τον εαυτό τους σε κίνδυνο μεταφέρουν συμπολίτες μας που έχουν μολυνθεί
από τον κορωνοϊό COVID-19.

4.      Οι υπηρεσίες του Δήμου μας ανεξαρτήτως της πανδημίας, λειτουργούν
άψογα με γνώμονα το σεβασμό και την αγάπη προς τους συμπολίτες μας, με
την άμεση επίλυση των προβλημάτων και εξυπακούεται πως αυτές οι
υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

Ως εκ τούτου δεν υπάρχει συμπολίτης μας που να έχει ανάγκη και να μην
εξυπηρετείται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες και το ελάχιστο που
οφείλουμε να κάνουμε είναι να εκφράσουμε δημόσια τις ευχαριστίες για το
σπουδαίο έργο που επιτελούν με κύριο γνώμονα τον ανθρωπιστικό παράγοντα
και την αλληλεγγύη.

Σας προτείνουμε πριν από οποιαδήποτε πρόταση σας την οποία δημόσια
αναρτάτε να ενημερώνεστε κατάλληλα από τις υπηρεσίες μας, έτσι ώστε οι
προτάσεις που καταθέτετε να είναι προς την σωστή κατεύθυνση σχετικά με
τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου Λέρου προς τους δημότες του.


Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Λέρου,


Κόλιας Μιχαήλ

Σχετικά Άρθρα