ΑΣΕΠ: Τελευταία προθεσμία για τις αιτήσεις πρόσληψης σε δημόσιες υπηρεσίες

by LerosReport

Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Προθεσμία λίγων ωρών έχουν οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να καταθέσουν αίτηση για πρόσληψη σε θέσεις μόνιμου προσωπικού σε δημόσιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο της προκήρυξης ΑΣΕΠ 8Κ/2022.

Συγκεκριμένα, η προκήρυξη του ΑΣΕΠ αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και εκπνέει σήμερα Παρασκευή 11/11 στις 14:00 το μεσημέρι.

Οι επιλεχθέντες θα καλύψουν εργασιακές ανάγκες στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΟΠΕΚΑ, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων – ΜΤΠΥ, στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο -ΝΑΤ, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΕΚΚΑ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Σχετικά Άρθρα