ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Νεκτάριου Σαντορινιόυ

by LerosReport

Χωρίς διαβούλευση και εν κρυπτώ αλλάζει το καθεστώς διαχείρισης των απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο, ανοίγοντας τον δρόμο για ιδιωτικοποιήσεις. Κίνδυνος για τη συνέχιση των έργων.

Με μία νομοθετική ρύθμιση, χωρίς διαβούλευση, και μέσα σε συνθήκες ειδικής λειτουργίας και νομοθέτησης της Βουλής, η Κυβέρνηση και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρούν στην αποδιοργάνωση του συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο.

Η ορθή νομοθετική πρωτοβουλία επιβάλλει μια τέτοια σημαντική ρύθμιση να γίνεται κατόπιν ευρύτατης διαβούλευση με τους φορείς και την κοινωνία. Ωστόσο ο κ. Χατζηδάκης, έχοντας προφανώς ενοχικό σύνδρομο, επέλεξε να φέρει στα κλεφτά την υφαρπαγή της αρμοδιότητας της διαχείρισης των απορριμμάτων από τους Δήμους, αφήνοντας στους Δήμους μόνο την αποκομιδή, και τη μεταφορά της σε έναν φορέα που δεν έχει κανένα υπάλληλο! Με αυτό τον τρόπο τίθενται υπό αμφισβήτηση η συνολική διαχείριση των απορριμμάτων, η ασφάλεια της προστασίας του περιβάλλοντος, η δημοκρατική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και η υλοποίηση έργων υποδομής που συνδέονται με τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Ο νέος φορέας, που θα τελεί υπό την προεδρία της Περιφέρειας, δεν θα έχει κανένα υπάλληλο, δεν θα διαθέτει διαχειριστική επάρκεια για να υλοποιήσει έργα και ταυτόχρονα θα έχει τη μορφή Α.Ε., γεγονός που προδίδει την πρόθεση της Κυβέρνησης  για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών αυτών, με άμεση συνέπεια την αύξηση του κόστους διαχείρισης, το οποίο θα μετακυληστεί, στο τέλος της μέρας, στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα:

Η ρύθμιση ξεκινάει με τη σαφή διαφοροποίηση της διαχείρισης των  αποβλήτων τόσο μεταξύ Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου, αλλά και Ιονίων Νήσων καθώς συστήνονται δύο Ειδικοί Περιφερειακοί Διαβαθμιδικοί Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ μόνο στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Αλήθεια, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν είναι νησιωτική περιφέρεια; Γιατί αυτός ο διαχωρισμός; Μήπως ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου δεν είναι αρεστός στην Κυβέρνηση, ενώ οι άλλοι δύο κάνουν τις χάρες των κυβερνώντων; Το γιατί πραγματοποιείται αυτός ο διαχωρισμός του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου, χρειάζεται άμεσα απαντήσεις.

Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και λειτουργιών από τους ΟΤΑ, στους ΦΟΔΣΑ, γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες. Η ιδρυτική Γενική Συνέλευση των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών ΦΟΔΣΑ συγκαλείται εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του νομοσχεδίου. Ενώ, από τους ΟΤΑ οι αρμοδιότητες περνάνε σε ΦΟΔΣΑ, με την μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, που θα αναλαμβάνει και τη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων αλλά και τη μελέτη-κατασκευή νέων.

Σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα, ο Περιφερειάρχης ή ο Αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από τον Περιφερειάρχη, θα παίζει τον ρόλο του γενικού δερβέναγα καθώς εκ του νόμου ορίζεται ως Πρόεδρος του εφταμελούς ΔΣ του φορέα, με μέλη δύο εκπροσώπους του Περιφερειακού Συμβουλίου και τέσσερα μόνο μέλη να εκπροσωπούν τους Δήμους, από τους συνολικά 34 που αριθμούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στις σχέσεις εξουσίας που θα διαμορφωθούν να ληφθεί υπόψη ότι οι Περιφέρειες διαχειρίζονται και το ΠΕΠ από το οποίο εξαρτώνται οι ΟΤΑ. Επίσης, η δημοκρατική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταλύεται με ένα μόνο άρθρο, αφού σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, απαιτείται ένας μόνο εκπρόσωπος από ΟΤΑ για απαρτία και σε περίπτωση μη παρουσίας όλων των μελών του ΔΣ, η Περιφερειακή Παράταξη του Περιφερειάρχη θα μπορεί να λαμβάνει και μόνη της τις αποφάσεις.

Το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των αποβλήτων με τη σφραγίδα του Περιφερειάρχη έχει και άλλες πτυχές. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται μεταξύ άλλων η μεταφορά της κινητής και ακίνητης περιουσίας των λειτουργούντων ΦΟΔΣΑ καθώς και του ανύπαρκτου προσωπικού. Αυτό είναι ένα σενάριο που βολεύει στην πλήρη αντικατάσταση των ΟΤΑ, ώστε το παιχνίδι της διαχείρισης των αποβλήτων να παίζεται με καλά κρυμμένους όρους και συνεργασίες. Τελικά οι εργαζόμενοι και το επιστημονικό προσωπικό των ΟΤΑ θα αντικατασταθούν από ένα φορέα που δεν έχει κανένα εργαζόμενο. Τι καλύτερη δικαιολογία για να αρχίσει το παιχνίδι των αναθέσεων και των ιδιωτικοποιήσεων; Τελικά όμως το λογαριασμό θα τον πληρώνουν οι ΟΤΑ και οι δημότες τους. Και οι ΦΟΔΣΑ θα κάνουν με ξένα κόλλυβα μνημόσυνο.

Εκτός από τα καλά κρυμμένα μυστικά, η πλήρης μεταφορά της περιουσίας των λειτουργούντων ΦΟΔΣΑ μπορεί να επιφέρει επιπτώσεις στη θεσμική λειτουργία της διαχείρισης αποβλήτων, καθότι υπάρχει μια σειρά εγκεκριμένων και ενταγμένων στο ΕΣΠΑ μελετών για την χρηματοδότηση έργων, των οποίων η μεταβίβαση τους σε άλλο φορέα, άλλης μορφής, θα επιφέρει σοβαρές δυσλειτουργίες στην συνέχιση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και στην πορεία των έργων. Το πρόβλημα αυτό επιτείνεται λόγω νέας πρόσκλησης του ΥΠΕΝ για υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης για έργα απορριμμάτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συγκεκριμένα ύψους 22,7 εκ. €, τα οποία ωρίμαζαν οι ΟΤΑ και τώρα θα βρεθεί η ωρίμανση και η εκτέλεση τους στον αέρα!

Προφανώς αντίστοιχα προβλήματα θα προκύψουν σε όλα τα έργα διαχείρισης αποβλήτων που είναι σε φάση λειτουργίας και σε όλα που είναι σε φάση κατασκευής.

Οι μαθητευόμενοι μάγοι του ΥΠΕΝ, που έκαναν πάνω από ένα 6μηνο να καταλάβουν ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας στην ανακύκλωση και που δεν έχουν εφαρμόσει νομοθετημένες υποχρεώσεις της χώρας (έναντι της ΕΕ), είναι έτοιμοι να τινάξουν, μέσα στο καλοκαίρι, τη διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά στον αέρα και να δώσουν τους ΦΟΔΣΑ στους κομματικούς τους περιφερειάρχες. Ζήλεψαν φαίνεται τη δόξα του κ. Πατούλη που έχει αρχίσει τις αναθέσεις εκατομμυρίων λόγω κορονοϊού για έργα ΧΥΤΑ!

Οι πολίτες των νησιών, οι δημοτικές παρατάξεις και οι εκλεγμένοι Δήμαρχοι οφείλουν να γνωρίζουν τι σχεδιάζει η Κυβέρνηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Οι εν κρυπτώ διαδικασίες που ακολουθεί η Κυβέρνηση δεν θα γίνουν ανεχτές.

 Κοινό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νομαρχιακής Επιτροπής Δωδεκανήσου και Βουλευτή Δωδεκανήσου Νεκτάριου Σαντορινιού: Είναι αναγκαία η πολύπλευρη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στον Τουρισμό. Συνέχεια τηλεδιασκέψεων της ΝΕ Ν. Δωδεκανήσου με φορείς

Σε συνέχεια του κύκλου επαφών και επικοινωνίας της Νομαρχιακής Επιτροπής Νοτίας Δωδεκανήσου με φορείς των νησιών, πραγματοποιήθηκε χθες μια ακόμη τηλεδιάσκεψη, αυτή τη φορά με τους παραγωγικούς εκπροσώπους του Τουρισμού. Κεντρικοί άξονες των τοποθετήσεων αποτέλεσαν οι εκτιμήσεις για τις αντοχές των τουριστικών επιχειρήσεων, οι προβλέψεις για την τουριστική σεζόν και τα περαιτέρω μέτρα που χρειάζεται άμεσα να παρθούν, ώστε να στηριχτεί ένας από τους πιο σημαντικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας.

Στην συγκεκριμένη συνάντηση, παρουσία του Βουλευτή Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ, Νεκτάριου Σαντορινιού, καλεσμένοι ήταν ο Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου,  Μανώλης Μαρκόπουλος,  καθώς και τα μέλη του ΔΣ, Γερονικόλας Ε. Νίκος,  Κωνσταντινίδης Αθηναγόρας, Πάλλας Στέφανος,  Χατζής Γιάννης και το μέλος της Ένωσης Τσέλιος Γιώργος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου, Ματσίγκος Γιώργος, ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ), Τοκούζης Παναγιώτης,  ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Ζωγραφίδης Κώστας, ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, Σπανός Κώστας και ο Πρόεδρος των Ξεναγών Ελλάδας, Ξυλουράς Νίκος.

Ενώ από πλευράς ΝΕ Ν. Δωδεκανήσου, συμμετείχαν οι Γάκης Δημήτρης- πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου και υπεύθυνος τομέα Τουρισμού ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Δωδεκανήσου, Αποστολίδης Αντώνης- Συντονιστής ΝΕ,Καραγιάννης Βασίλης- υπεύθυνος τομέα Εργασιακών/Συνδικαλισμού ΝΕ,Καραγιάννης Δημήτρης και Μιχαηλίδης Τάκης- μέλη ΝΕ.

Η ανησυχία για την επόμενη μέρα και την πορεία της τουριστικής κίνησης ήταν πρόδηλη στη συζήτηση, ενώ, όπως δήλωσαν οι ίδιοι οι φορείς, πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα για τη στήριξη των εργαζομένων στον κλάδο, που αποτελούν και την πλειοψηφία των απασχολούμενων στα νησιά, αλλιώς οι νησιωτικές κοινωνίες θα βρεθούν σε μεγάλο αδιέξοδο. Οι νησιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις, συγκεκριμένα, δια στόματος του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, δήλωσαν την πρόθεσή τους να λειτουργήσουν για την φετινή σεζόν και ο σκοπός των αιτημάτων από την Πολιτεία, μέτρων στήριξης, εντάσσεται στο πλαίσιο της κάθε δυνατής ενίσχυσης που χρειάζονται προς την υλοποίηση της κατεύθυνσής αυτής.

Συγκεκριμένα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ζήτημα της ενίσχυσης των νησιωτικών Μονάδων Υγείας, ειδικά των μικρών νησιών, με το σκοπό της ενίσχυσης του προφίλ της Δωδεκανήσου, ως ένας ασφαλής, υγειονομικά, προορισμός. Περαιτέρω, υπογραμμίστηκε η ανάγκη ενέσεων της ρευστότητας των τουριστικών επιχειρήσεων, μέτρων ελάφρυνσης των υποχρεωτικών βαρών αλλά και γενναίων χρηματοδοτήσεων για να μπορέσουν να αντέξουν την αναιμική φετινή σεζόν και να μείνουν «ζωντανές» για να ανοίξουν το 2021. Τέτοιες προτάσεις αποτελούν ρυθμίσεις μείωσης ή μηδενισμού της προκαταβολής φόρου, η επανά-ρύθμιση δόσεων των παλιών δανείων, η μείωση του ΦΠΑ στον Τουρισμό και η παροχή άτοκων νέων δανείων, μέσω κρατικών εγγυήσεων ή και κεφαλαίων χρηματοδότησης για αναπτυξιακούς λόγους.

Στο πλαίσιο της συγκράτησης της κοινωνικής συνοχής αλλά και της ελάφρυνσης, για την περίοδο της Κρίσης, των πάγιων εξόδων των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, ζητήθηκαν μέτρα που μέχρι τώρα δεν αποτελούν μέρος των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης, όπως η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, η επέκταση του επιδόματος ανεργίας και η μερική κάλυψη του μισθολογικού κόστους από το Κράτος, ώστε να διατηρηθούν θέσεις εργασίας, τουλάχιστον στις μικρές επιχειρήσεις.

Ο Νεκτάριος Σαντορινιός, από την πλευρά του αναφέρθηκε στις προτάσεις για την ενίσχυση των εργαζομένων και των επιχειρήσεων του Τουρισμού, που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εντάξει στο πρόγραμμά του «Μένουμε Όρθιοι» και που βασίζονται στη λογική γενναίων επιχορηγήσεων για την κάλυψη των εξόδων και των κλιμακούμενων, μη εξυπηρετούμενων οφειλών των επιχειρήσεων και διευκολύνσεων στην στήριξη της εργασίας.

Στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεωνμε άτοκο κεφάλαιο, σε συσχετισμό με το μέγεθος της επιχείρησης και το προσωπικό που απασχολεί και μεκρατικές εγγυήσεις, κάλυψη των ασφαλιστικών, προώθηση ενός σημαντικού μέρους των μέχρι τώρα αδιάθετων πόρων του ΕΣΠΑ 2014-20 στις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα του τουρισμού, άμεση ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο, επαναφορά μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και μείωση του ΦΠΑ διαμονής στον κατώτατο συντελεστή και του ΦΠΑ εστίασης (στο σύνολο του) στον μεσαίο συντελεστή, είναι κάποια μόνο από τα μέτρα που εμπεριέχονται στις προτάσεις τις Αξιωματικής Αντιπολίτευσης προς την Κυβέρνηση και που οι φορείς χαιρέτησαν. Επίσης, οι θέσεις που ανταλλάχτηκαν σχετικά με την διευκόλυνση εισδοχής τουριστών από χώρες εκτός Σέγκεν για φέτος αλλά και την ανάγκη για μια γενναία καμπάνια διαφήμισης της Ελλάδας, αποτελούν ήδη μέρος των προτεινόμενων θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ.  

Επιπροσθέτως,στον προβληματισμό των φορέων σχετικά με την εφαρμογή πρωτοκόλλων ασφάλειας, τα οποία, όποια ξενοδοχεία ανοίξουν καλούνται να ακολουθήσουν υποχρεωτικά, ο Νεκτάριος Σαντορινιός πρότεινε την ανάληψη από το Κράτος του κόστους σύνταξης αυτών των πρωτοκόλλων αλλά και επιδότησης του κόστους των απαραίτητων μετασκευών και λειτουργικών εξόδων, καθώς αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία τους φέτος.  

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου, σημείωσε την σημαντική προσφορά του Δωδεκανησιακού τουριστικού κεφαλαίου στο ΑΕΠ της χώρας και υπογράμμισε το κίνδυνο για φτωχοποίηση, απώλεια πολλών θέσεων εργασίας και υποβάθμιση της ικανότητας διαβίωσής, που ιδιαίτερα οι νησιωτικές περιοχές αντιμετωπίζουν από την παρούσα κρίση της πανδημίας.

Η Κρίση, σε ευρύτερο οικονομικό επίπεδο, για τη χώρα μας, υπολογίζεται, με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, φέτος να αγγίξει το – 8% και το έλλειμμα να φτάσει στο 9%, σημείωσε. Ο Τουρισμός, που σε άλλες εποχές θα ήταν η κινητήριος δύναμη ανάπτυξης χτυπιέται περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο. Σε αυτή τη φάση, επισήμανε, η Κυβέρνηση πρέπει να ενισχύσει τόσο τις αμιγώς τουριστικές δραστηριότητες, όσο και αυτές που είναι συνυφασμένες με τον κλάδο, έτσι ώστε να προστατευθούν οικογένειες, κόποι μιας ζωής, εργαζόμενοι αλλά και το brandname της χώρας στο εξωτερικό.

Ακόμη, απαντώντας στα σχόλια των φορέων σχετικά με την ανάγκη επέκτασης του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, ανέλυσε την πρότασή του σχετικά με τη χρήση μέτρου, και σε αυτή την περίσταση, ως ένα εργαλείο ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων και προσέλκυσης εγχώριου τουρισμού. Ο Τουρισμός και οι εργαζόμενοι σε αυτόν, φέτος θα χτυπηθούν βάναυσα και απότομα. Οι προβλέψεις δεν είναι ευοίωνες, όμως, όπως σημείωσε στην καταληκτική του τοποθέτηση ο Νεκτάριος Σαντορινιός, οι νησιώτες ιδίως ξέρουν να κερδίζουν άνισες μάχες. Τώρα είναι σειρά της Κυβέρνησης να τους στηρίξει και να τους προσφέρει ένα δίκτυ ασφαλείας.

Νεκτάριος Σαντορινιός

Βουλευτής Δωδεκανήσου

Σχετικά Άρθρα

Leave a Comment