Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφων

by LerosReport

Ανακοινώνεται ότι την 20-10-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 θα διεξαχθούν οι θεωρητικές (γραπτές) εξετάσεις και την 21-10-2021 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα οι πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου.

Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία και επί των θεματικών αντικειμένων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του αριθμ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Β’ 1151/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στα γραφεία της 8ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. Πλατεία Ελευθερίας 01 Ρόδος.

Σχετικά Άρθρα