ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ:ΈΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 212.132,70 € ΜΕ ΦΠΑ

by LerosReport

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Λέρου Μιχάλης Κόλιας με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την ένταξη του Δήμου μας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση του πράσινου ταμείου που αφορά έργο ¨Προμήθεια Εξοπλισμού για διαμόρφωση αύλειου χώρου σχολείου Πλατάνου» και λοιπές δράσεις.

Η ένταξη του έργου έγινε πραγματικότητα ύστερα από αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου μας και την κατάθεση  μελέτης που εκπονήθηκε  από  τους μηχανικούς του Δήμου μας  και αφορά την προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή των αθλητικών χώρων γηπέδου στίβου-μπάσκετ ποδοσφαίρου..

Συγκεκριμένα προβλέπει:

1.ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ

2.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ.

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΣΠΟΡΑ

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ

7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Η ανακατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων έχει ως στόχο την αναβάθμιση τους, ώστε οι χώροι να είναι λειτουργικοί και ασφαλείς στους  μαθητές, στους αθλητές των συλλόγων και γενικότερα στους κατοίκους.

Ο Δήμαρχος Λέρου Μιχάλης Κόλιας, δηλώνει ότι:
«Η χρηματοδότηση του Δήμου Λέρου από το πράσινο ταμείο για την εκτέλεση του αποτελεί μια ακόμα σημαντική εξέλιξη για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της δημοτικής αρχής.

Στόχος μας είναι να συμμετέχουμε σε όσα περισσότερα χρηματοδοτούμενα προγράμματα και να ενισχύσουμε το Δήμο μας με αναπτυξιακά έργα.

Οφείλω να συγχαρώ τους συνεργάτες μου και τις υπηρεσίες του Δήμου μας για την άψογη συνεργασία που μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει.

Σχετικά Άρθρα