ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ ΔΡΑΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΡΟΥ

by LerosReport

Mε την παρούσα επιθυμούμε να καταγγείλουμε δημοσίως αλλά και να προβούμε σε ενημέρωση τόσο των συναδέλφων οι οποίοι εργάζονται στις δομές του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ Λέρου καθώς και των μελών τα οποία κλήθηκαν να στελεχώσουν την εφορευτική επιτροπή η οποία θα έχει την ευθύνη για την νόμιμη και ομαλή διεξαγωγή των εκλογικών αρχαιρεσιών της 6ης Μαΐου, από το ΔΣ του Σωματείου των Εργαζομένων του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ Λέρου, ότι:

 Η διαδικασία της ‘’εκλογής’’ των μελών της εφορευτικής επιτροπής σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που προβλέπονται από το καταστατικό λειτουργίας του σωματείου των εργαζομένων του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ Λέρου το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 17, Εδάφιο Α, μεταξύ άλλων, αναφέρει και προβλέπει για την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Α. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1. Εκλέγεται τον τελευταίο χρόνο της θητείας του Δ/κού Σ/λίου και το αργότερο δεκτά πέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. μετά από σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης, με μοναδικό θέμα «ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ».

2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, με το σύστημα της απλής αναλογικής και εφόσον συμμετέχουν περισσότεροι από ένα συνδυασμό. 

3. Οι αρχαιρεσίες αρχίζουν από την ημέρα εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής (ημέρα 1η) και τελειώνουν με την ανακήρυξη των επιτυχόντων (ημέρα 8η).

4. Ο υποψήφιος που θα πάρει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης είναι προϊστάμενος της Εφορευτικής Επιτροπής. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι σε απαρτία όταν βρίσκονται δύο από τα μέλη της και πλέων αυτός ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος.

● Σύμφωνα με τα παραπάνω καλούμε τα μέλη του ΔΣ του Σωματείου , έστω και τώρα να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες από το καταστατικό διαδικασίες  για την ανάδειξη εφορευτικής επιτροπής να συγκαλέσει δηλαδή Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του σωματείου μέσα από την οποία θα προκύψει και η νόμιμη εκλογή της εφορευτικής επιτροπής σύμφωνα πάντα με όσα προβλέπονται από το καταστατικό λειτουργίας του σωματείου των εργαζομένων του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου.

Σχετικά με την δικαιολογία για μη σύγκλιση γενικής συνέλευσης λόγω εφαρμογής των μέτρων προστασίας από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19 θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι:

α) Το υγειονομικό προσωπικό και κατά συνέπεια τα μέλη του σωματείου των εργαζομένων είναι πλήρως εμβολιασμένα και τηρούν με επαγγελματική ευλάβεια όλα τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται,

β) Η αίθουσα συνεδριάσεων του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου η οποία φιλοξενεί τις γενικές συνελεύσεις του σωματείου των εργαζομένων αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους χώρους συνεδριάσεων του νησιού μας με δυνατότητα τήρησης των απαραίτητων αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των συνέδρων όπως προβλέπονται από την νομοθεσία. Eίναι ευθύνη των διοργανωτών να εξασφαλιστούν και να τηρηθούν με ευλάβεια όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.

Σε αντίθετη περίπτωση κατά την οποία δεν θα εφαρμοστούν τα ως άνω προβλεπόμενα από το καταστατικό λειτουργίας του σωματείου των εργαζομένων του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου,  τίθεται θέμα αμφισβήτησης της νομιμότητας των εκλογών και ακύρωσης της όλης διαδικασίας των αρχαιρεσιών καθώς και των αντιπροσώπων της   ΠΟΕΔΗΝ που θα αναδειχθούν από αυτές

Οι υποψήφιοι συνδυασμοί διατηρούν το δικαίωμα να υπερασπιστούν την νομιμότητα των αρχαιρεσιών του Σωματείου μας προσφεύγοντας στα ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα (ΠΟΕΔΗΝ,  ΑΔΕΔΥ)  αλλά και στην νομική οδό.  

Καλούμε για άλλη μια φορά το ΔΣ του Σωματείου να συμμορφωθεί με τον Νόμο.

Σχετικά Άρθρα