Δραστικές λύσεις και γενναίες αποφάσεις τώρα

by LerosReport

Άρθρο του Βουλευτή Δωδεκανήσου Ιωάννη Παππά στα Παραπολιτικά

Η τουριστική περίοδος -ακόμα και µε αυτήν τη συμβατική µμορφή- ξεκίνησε και βλέπουμε ήδη τα αποτελέσματαμπροστά µας, µε τα προβλήματα να διαφαίνονται στον ορίζοντα. Ειδικά όσοι προέρχονται από περιοχές όπου ο τουρισμός αποτελεί τη βασικότερη οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων. Η αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης είναι διαφορετική από εκείνη της υγειονομικής.

Δυστυχώς, δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου για να θωρακίσουμε την οικονομία, ούτε το χρονικό περιθώριο να δούμε τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών και των αποφάσεων. Στα υγειονομικάμέσα σε δύο εβδομάδεςμπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα και την επίδραση μιας απόφασης. Στην οικονομία δεν υπάρχει αυτό. Οι αποφάσεις και οι κινήσεις κρίνονται άμεσα και επηρεάζουν τη ζωή όλων και την ψυχολογία της αγοράς. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η στιγμή να δράσουμε είναι τώρα.

Τα μέτρα που οφείλουμε να λάβουμε και να εφαρμόσουμε ως κυβέρνηση πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των επιχειρήσεων που εδράζονται σε τουριστικές περιοχές, καθώς το μέγιστο ποσοστό της δραστηριότητάς τους στηρίζεται στις αφίξεις των τουριστών. Τουρίστες που θα αργήσουν, καθώς τουλάχιστον μέχρι την 1η Ιουλίου δεν αναμένονται αφίξεις, αλλά και έπειτα ο αριθμός τους προβλέπεται περιορισμένος.

Ταυτόχρονα, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στα εργαλεία χρηματοδότησης των τραπεζών. Η ρευστότητα µε κριτήρια τραπεζικά και µε διασφαλίσεις πρέπει να εξασφαλιστεί, καθώς σε περίπτωση που οι τράπεζες είναι φειδωλές θα προκύψουν πολυεπίπεδα προβλήματα. Το πρόσφατα ψηφισθέν μέτρο για την παράταση του χρόνου αναστολής των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, που οφείλονται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τουριστικό κλάδο, κατά επιπλέον εξήντα ημέρες, και αφορούν κυρίως ΚΑ∆ σχετικούς µε τη διαμονή, πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τουριστικά μέρη. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός των ΚΑ∆ και να µη συγχέονται οι εποχικές επιχειρήσεις µε τις επιχειρήσεις δωδεκάμηνης απασχόλησης.

Περιοχές ακριτικές, νησιωτικές, που πλήττονται από τα αποτελέσματα, πρέπει να στηριχθούν τώρα µε αποφάσεις που μπορεί να φαίνονται τολμηρές, αλλά στο μέλλον θα αναρωτιόμαστε γιατί καθυστερήσαμε. Οι νησιωτικές περιοχές στο σύνολό τους αντιμετωπίζουνμόνιμαμειονεκτήματα, που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, και δίνεται η δυνατότητα να εφαρμοστούν ιδιαίτερες οικονομικές πολιτικές σε αυτές.

Η στιγμή, λοιπόν, για να προχωρήσουμε στις απαραίτητες αποφασιστικές τομές είναι τώρα. Αποφάσεις άμεσες και δραστικές για τη λύση των προβλημάτων και όχι μετακύλισή τους στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τα προβλήματα είναι εδώ και διογκώνονται και οι λύσεις πρέπεινα βρεθούν όσο είναι καιρός.


Τώρα. Πριν να είναι αργά για όλους.

Σχετικά Άρθρα

Leave a Comment