Δυσάρεστες εξελίξεις για ΑΝΕΚ: Πήρε πιστοποιητικό ασφαλείας το “Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΣ” αλλά κηρύχθηκε έκπτωτη η Εταιρεία -Επαναληπτικός διαγωνισμός για γραμμή ΚΩΣ-ΣΑΜΟΣ (με ενδιάμεσα νησιά) και αποκλεισμός του “Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΣ”.

by LerosReport

Σήμερα Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 το πλοίο “Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΣ” της ΑΝΕΚ, μετά από περιπετειώδεις και χρονοβόρες διαδικασίες, πήρε τελικά το πολυπόθητο Πιστοποιητικό Ασφαλείας Επιβατηγού Πλοίου (ΠΑΕΠ).

Συγκεκριμένα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ στάλθηκε σήμα με αποδέκτη το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιώς. Α΄Λ/Τ στο οποίο αναφέρει:

ΣΕ ΣΥΕΝΧΕΙΑ ΤΩΝ (Α) ΚΑΙ (Β) ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΕΠ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ “Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΣ” ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΒΑΡΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΥΠΕΣΤΗ ΤΗΝ 28-11-2022 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΆ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΕΛΕΝΔΟΥ ///ΚΑΤΟΠΙΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ (Γ) ΕΩΣ (Ε) ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΛΟΩΝ ΠΛΟΙΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ///ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΝΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΡΟΖ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΗΕΓ ΠΟΥ ΝΑ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΒΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΕΝ ΙΣΧΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΝΤΟΣΤΟΙΧΑ/// ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ//ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ/// ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ

Κήρυξη έκπτωτης της ΑΝΕΚ στις γραμμές Κάλυμνος-Σάμος και Κάλυμνος- Αστυπάλαια

Βέβαια να θυμίσουμε ότι έχει προηγηθεί η χθεσινή απόφαση ,Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτική Πολιτικής Ιωάννης Πλακιωτάκη, με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτη η ΑΝΕ Καλύμνου από τις επιδοτούμενες δρομολογιακές γραμμές:

1. «ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΛΕΡΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή» και

2 «ΚΑΛΥΜΝΟΣ- ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή»

Στην απόφαση έκπτωσης αναφέρει:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. α. Την κήρυξη της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Καλύμνου» (Α.Ν.Ε.Κ.) [έδρα: Άγιος Νικόλαος Καλύμνου, Κάλυμνος, Τ.Κ.: 85200, Α.Φ.Μ.: 094093617, Δ.Ο.Υ.: Κω], έκπτωτης επί της συμμετοχής της στις δρομολογιακές γραμμές με α/α 16. «ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΛΕΡΟΣ ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή» και 17. «ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή», του Παραρτήματος ΙV της υπο στοιχείο (2) προκήρυξης του προοιμίου της παρούσας, καθώς και
    β. την ολική κατάπτωση των υπ’ αριθμ. GRZ120943/28-09-2022 και GRZ120944/28-09-2022 εγγυητικών επιστολών συμμετοχής της ALPHA ΤΡAΠΕΖΑΣ A.E., ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (35.158,70€) και επτά χιλιάδων ογδόντα ενός ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (7.081,73€), αντίστοιχα, για τις εν θέματι δρομολογιακές γραμμές, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχείο (2) απόφασης προκήρυξης του προοιμίου της παρούσας.
  2. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται, καθόσον η εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Καλύμνου» (Α.Ν.Ε.Κ.), στο πλαίσιο της επικαιροποίησης δικαιολογητικών ως προσωρινός μειοδότης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του ν. 4948/2022 (Α΄ 125) και δυνάμει της παρ. 27 της υπό στοιχείο 2 απόφασης του προοιμίου της παρούσης, δεν προσκόμισε εμπρόθεσμα, ως όφειλε, εν ισχύ Πιστοποιητικό Ασφάλειας Επιβατηγού Πλοίου, παρότι κλήθηκε εγγράφως από την αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου εν συνεχεία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, επί της εν θέματι δρομολογιακής γραμμής, να της κατακυρωθούν και ο φάκελος του διαγωνισμού να αποσταλεί στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία προσυμβατικό έλεγχου. διαγωνισμού.
  3. Επαναληπτικός Διαγωνισμός γραμμής «ΚΩΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΛΕΡΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή» αποκλειομένης της συμμετοχής του “Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΣ
  4. Σήμερα Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 στις 10.00 το πρωί, συνεδρίασε το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών(Σ.Α.Σ). Μεταξύ των 2 θεμάτων στη ημερήσια Διάταξη ( ατζέντα) ήταν και η γνωμοδότηση για την διενέργεια επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προς εξυπηρέτηση τη δρομολογιακής γραμμής «ΚΩΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΛΕΡΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή»

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΣΑΣ, η δρομολογιακή γραμμή θα έχει αφετηρία το λιμάνι της Κω ,που προστίθεται στο δρομολόγιο ,χωρίς βέβαια το τμήμα Κως -Καλύμνος να είναι επιδοτούμενο.

Τα δρομολόγια μειώνονται στα 3 εβδομαδιαίως από 4.

Στα χαρακτηριστικά του πλοίου, αυξάνεται η μεταφορική ικανότητα σε 400 από τα 250 άτομα και τέλος αυξάνεται το ελάχιστο ολικό μήκος του πλοίου στα 70 μέτρα από τα 60 μέτρα που ήταν μέχρι τώρα.

Τα 2 τελευταία στοιχεία, η αύξηση πρωτοκόλλου επιβατών και η αύξηση μήκους πλοίου είναι απαγορευτικά για το πλοίο “Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΣ” και ουσιαστικά το βγάζουν εκτός διαγωνισμού σε συνδυασμό και με το ότι η ΑΝΕΚ κηρύχθηκε έκπτωτη.

Δείτε τη γνωμοδότηση του Σ.Α.Σ

ΠΗΓΗ: kalymnos-news.gr

Σχετικά Άρθρα