Επαναλειτουργούν με ασφάλεια τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι από την 01 Ιουνίου 2021, για τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού μας.

by LerosReport

Λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα για την ασφάλεια των επισκεπτών και των

εργαζομένων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΥπουργείουΠολιτισμού και Αθλητισμού που καθορίζουν την ασφαλή λειτουργία τωναρχαιολογικών χώρων και μουσείων στο πλαίσιο των μέτρων προστασίαςτης δημόσιας υγείας από το κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνoιούcovid 19 ισχύουν οι εξής οδηγίες:Επιτρέπονται οι ομαδικές ξεναγήσεις έως 8 ατόμων , εκτός εάνπρόκειται για οικογένειες ( συζύγους /συμβιούντες ,τέκνα) ή σχολικάτμήματα ένα τμήμα κάθε φορά.Ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών στο χώρο του μουσείου είναι 10 άτομα. Σεκάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας 2μ. ανάμεσαστους επισκέπτες.Η χρήση μάσκας για τους επισκέπτες και το προσωπικό του μουσείου είναιυποχρεωτική.Οι επισκέπτες οφείλουν να προσέρχονται με την προσωπική τους μάσκα. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα χωρίςπροστατευτικό κάλυμμα προσώπου. Στο χώρο μπροστά από το εκδοτήριο εισιτηρίων προβλέπεται η παραμονήμέχρι 2 ατόμων.Σε περίπτωση επίσκεψης οργανωμένης ομάδας, η έκδοση των εισιτηρίωνγίνεται από έναν εκπρόσωπο ή τον ξεναγό , προκειμένου να αποφεύγεται οσυνωστισμός μπροστά στο εκδοτήριο. Κατά την αναμονή στο χώρο μπροστά από το εκδοτήριο εισιτηρίων, αλλά καικαθ΄ όλη τη διάρκεια παραμονής στον εκθεσιακό χώρο, οι επισκέπτεςοφείλουν να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας, που ορίζονται στο 1,5μ. γιαεξωτερικούς χώρους και στα 2μ. για τον εσωτερικό χώρο του μουσείου.Η ροή της κίνησης των επισκεπτών εντός και εκτός των εκθεσιακών χώρωνεποπτεύεται από το προσωπικό, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφαλήλειτουργία του μουσείου και την αποφυγή συνωστισμού.Οι επισκέπτες και οι ξεναγοί οφείλουν να συμμορφώνονται στις συστάσειςτου προσωπικού.Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, παρακαλούνται οι μεμονωμένοι επισκέπτεςκαι οι οργανωμένες ομάδες που περιηγούνται τον εκθεσιακό χώρο, νασέβονται το χρόνο αναμονής άλλων επισκεπτών που βρίσκονται στην είσοδο,έτσι ώστε να μη διακόπτεται η συνεχής ροή κίνησης και να μηνπροκαλούνται καθυστερήσεις. Κατά την είσοδο και έξοδο των επισκεπτών έχουν τοποθετηθεί συσκευές μεαντισηπτικό χεριών για την προστασία των επισκεπτών και του προσωπικού.Μένουμε ασφαλής επιδεικνύοντας την απαραίτητη ατομική ευθύνηπροστατεύοντας τον εαυτό μας και τους γύρω μας.Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και καλή παραμονή στο όμορφο νησί μας .Από το Δήμο Λέρου

Σχετικά Άρθρα