Έργα συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων στη Λέρο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

by LerosReport

Με χρηματοδότηση από το ειδικό πρόγραμμα της ΠΝΑΙ, οικονομικής ενίσχυσης των Δήμων, για την αποκατάσταση των σχολικών μονάδων στα νησιά

Στην έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Λέρου και των όρων αυτής, για την υλοποίηση του έργου “Έργα συντηρήσεων – επισκευών σχολικών μονάδων Α΄θμιας Εκπαίδευσης ν. Λέρου”, προέβη η Οικονομική Επιτροπή της ΠΝΑΙ, στη συνεδρίαση της 28ης Σεπτεμβρίου 2020, στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας προς τους νησιωτικούς δήμους και του ειδικού προγράμματος που αφορά στην αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων σε όλα τα νησιά ευθύνης της. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου του Δήμου Λέρου, προκειμένου να εκτελέσει έργα επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων και περιλαμβάνει την αποκατάσταση των φθορών και τη βελτίωση των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και των υπαίθριων χώρων των σχολικών μονάδων. Ειδικότερα πρόκειται για τα δημοτικά σχολεία Αγίας Μαρίνας, Αλίντων, Ξηροκάμπου και για το νηπιαγωγείο Αλίντων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 75.000,00 ευρώ και θα καλυφθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο Δήμος Λέρου, ως φορέας υλοποίησης, αναλαμβάνει την ωρίμανση και κατασκευή του έργου. Σημειώνεται ότι όλες τις σχολικές μονάδες των νησιών της Περιφέρειας έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα συντήρησης τα οποία είτε εκτελούν οι Δήμοι, που έχουν και την σχετική αρμοδιότητα, είτε εκτελεί η Περιφέρεια, στις περιπτώσεις που οι Δήμου αδυνατούν, λόγω έλλειψης στελεχωμένων τεχνικών υπηρεσιών.Τα έργα αυτά χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η οποία έχει εξασφαλίσει μέχρι σήμερα κονδύλι άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, αποκλειστικά για έργα συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων. Με την πρωτοβουλία της περιφερειακής αρχής παρέχεται με τον τρόπο αυτός στους Δήμους μια επιπλέον, σημαντική πηγή χρηματοδότησης, μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, για την αποκατάσταση των σχολικών κτιρίων. Τονίζεται ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που διεκδίκησε και πήρε χρηματοδότηση για έργα συντήρησης σχολικών μονάδων, παρά το γεγονός ότι η επισκευή και η συντήρησή τους δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.

Το Γραφείο Τύπου

Σχετικά Άρθρα

Leave a Comment