ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ:«Απαγόρευση πρόσδεσης σε προβλήτα του λιμένα Λακκίου Λέρου από τις 24 έως και τις 28  Σεπτεμβρίου 2022 για την εξυπηρέτηση των αναγκών ελλιμενισμού των σκαφών διεθνούς ιστιοπλοϊκού αγώνα»

by LerosReport

Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της λιμενικής εγκατάστασης, της ασφαλούς κίνησης και αγκυροβολίας των συμμετεχόντων  σκαφών, κατά τη  διάρκεια διεξαγωγής του 12ου Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Ανοιχτής Θαλάσσης  « Μνήμης Γιώραν Σιλντ », με απόφαση της Λιμενικής Αρχής Λέρου, η οποία αναρτήθηκε στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΔΑ : 69444653ΠΩ-Γ3Δ 

  • Απαγορεύεται, η πρόσδεση κάθε σκάφους σε μήκος εξήντα οκτώ (68) μέτρων έμπροσθεν του κτιρίου «Ποσειδώνιο» στις 24-25-26-27 και 28 Σεπτεμβρίου προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες για τον ελλιμενισμό των σκαφών που θα συμμετάσχουν στον 12ο Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Ανοιχτής Θαλάσσης « Μνήμης Γιώραν Σιλντ».
  • Παρακαλούνται οι χρήστες του λιμένα να μεριμνήσουν εκ των προτέρων για τον ελλιμενισμό των σκαφών τους προκειμένου να αποφύγουν την πρόσδεση και παραμονή τους στον υπόψη χώρο κατά τις προαναφερόμενες ημερομηνίες.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Σχετικά Άρθρα