Ν. Σαντορινιός: Κατάθεση τροπολογίας για την επίλυση των προβλημάτων των δασικών χαρτών σε σχέση με το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου

by LerosReport

Αθήνα, 24/03/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Ν. Σαντορινιός: Κατάθεση τροπολογίας για την επίλυση των προβλημάτων των δασικών χαρτών σε σχέση με το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου»

Το σημαντικό θέμα του ιδιοκτησιακού ζητήματος των χορτολιβαδικών εκτάσεων, στις περιοχές που δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου, τέθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ σε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και ρύθμιση συναφών θεμάτων», που κατέθεσαν έξι βουλευτές της Κρήτης (Παύλος Πολάκης, Νίκος Ηγουμενίδης, Χάρης Μαμουλάκης, Ανδρέας Ξανθός, Σωκράτης Βαρδάκης, Μανόλης Θραψανιώτης), ο βουλευτής Δωδεκανήσου, Νεκτάριος Σαντορινιός καθώς και ο βουλευτής Κυκλάδων, Νίκος Συρμαλένιος.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 και το τρίτο εδάφιο της περ. δ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/79, αναφορικά με τις χορτολιβαδικές, βραχώδεις και πετρώδεις εκτάσεις, που βρίσκονται σε περιοχές, επί των οποίων δεν ισχύει το τεκμήριο της κυριότητας του δημοσίου. Για τις περιοχές αυτές, ορίζεται ο τρόπος αναγνώρισης της κυριότητας και συνακόλουθα η εξαίρεσή τους από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με βάση την ύπαρξη τίτλων που ανάγονται πριν από το έτος 1946. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απαιτούνται συχνά πολυδάπανοι και χρονοβόροι δικαστικοί αγώνες για την απόδειξη της κτήσης κυριότητας επί των παραπάνω εκτάσεων με άλλο τρόπο, γεγονός το οποίο δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών και οδηγεί συχνά στη ματαίωση της αναπτυξιακής αξιοποίησης αυτών.Ακόμη προβλέπεται η δυνατότητα να αναγνωρίζονται ως ιδιωτικές οι εκτάσεις από την οικεία Δασική Αρχή (χωρίς να είναι απαραίτητη η προσφυγή στα ΣΙΔ και τα δικαστήρια) εφόσον ο ιδιώτης προσκομίσει τίτλους ιδιοκτησίας, οι οποίοι ανάγονται πριν από την 24η Δεκεμβρίου του 2003 και έχουν μεταγραφεί έστω και μεταγενέστερα και με την προσκόμιση βεβαίωσης της κτηματικής υπηρεσίας ότι η έκταση δεν είναι δημόσια.

Ο Νεκτάριος Σαντορινιός, σημειώνει πως η προτεινόμενη ρύθμιση καθιστά πιο εύκολη την απόδειξη της κυριότητας των χορτολιβαδικών εκτάσεων που συνεπάγεται την μη υπαγωγή τους στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα να μπορούν να αξιοποιηθούν χωρίς περιορισμούς από τους ιδιοκτήτες τους. «Ακόμη και αν η Κυβέρνηση της ΝΔ απορρίψει την σημαντική αυτή για πολλούς συμπολίτες μας και ειδικά νησιώτες, τροπολογία, ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, όπως έχει αποδείξει, είναι αποφασισμένος να δώσει λύσει στα ζητήματα των δασικών χαρτών».

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών ανέδειξε υπαρκτά προβλήματα που χρόνιζαν και έπρεπε να επιλυθούν, τονίζουν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ανταποκρίθηκε στα προβλήματα αυτά, ανέλαβε πρωτοβουλίες και προχώρησε σε νομοθετικές ρυθμίσεις και κανονιστικές αποφάσεις και εγκύκλιους για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις:

  1. Άρθρο 44 του ν.4546/2018, στο οποίο διευκρινίστηκε ότι και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις με κτίρια με οικοδομική άδεια, δύνανται να τεθούν υπό προϋποθέσεις εκτός της δασικής νομοθεσίας όπως αντίστοιχα ίσχυε για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις.
  2. Άρθρο 6 του ν.4467/2017, επιλύσαμε το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με την ατελή νομοθέτηση του ν.4280/2014 και ορίσαμε την διαδικασία έκδοσης διαπιστωτικής πράξης για τον χαρακτήρα των πεδινών χορτολιβαδικών εκτάσεων μετά από αίτημα του πολίτη, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει ακώλυτα την περιουσία του.
  3. ΥΑ 182363/2395/13.05.2019 όπου έγινε αποδεκτή η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών για το χαρακτηρισμό φρυγανικών εκτάσεων και έτσι, εφόσον στις εκτάσεις με φρυγανική βλάστηση δεν υπάρχει δασική βλάστηση ή η δασική βλάστηση δεν ξεπερνά ενδεικτικά το 15% της έκτασης, τότε θα πρέπει να χαρακτηρίζονται μόνο ως χορτολιβαδικές και όχι ως δάση ή δασικές εκτάσεις.

Σχετικά Άρθρα