Προσλήψεις προσωπικού στα Νοσοκομεία Καλύμνου, Κω, Λέρου, Νάξου, Ρόδου, και Σύρου, καθώς και το ΕΚΑΒ – Ο Περιφερειάρχης, Γ. Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση χρηματοδότησης

by LerosReport

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 


5,7 εκατ. ευρώ, επιπλέον, διοχετεύει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου στην ενίσχυση των δομών υγείας των νησιών με επικουρικό προσωπικό, από ευρωπαϊκούς πόρους

Ο Περιφερειάρχης, Γ. Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση χρηματοδότησης της πρόσληψης προσωπικού, για δύο χρόνια, στα Νοσοκομεία Καλύμνου, Κω, Λέρου, Νάξου, Ρόδου, και Σύρου, καθώς και το ΕΚΑΒ

Με την θωράκιση των δομών υγείας να παραμένει σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αργή, σε συνέχεια των πόρων που μέχρι σήμερα έχει διαθέσει από όλες τις δυνατές πηγές χρηματοδότησης, για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίση του Covid-19, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διαθέτει επιπλέον 5.687.840,00 ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους του περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, για την ενίσχυση των μονάδων υγείας με το επικουρικό προσωπικό.

Για το σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση των φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η συγχρηματοδοτούμενη, επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα   ανέρχεται σε 5.687.840,00 € , με δικαιούχο την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας.

Η Πράξη αφορά την ενίσχυση και στήριξη των φορέων υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με πρόσληψη ειδικευμένου και λοιπού ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας και εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημικής κρίσης covid–19. Περιλαμβάνει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού (8 γιατροί και 107 άτομα λοιπού προσωπικού) για διάστημα έως 24 μηνών (μέχρι τις 31/12/2023), στα Νοσοκομεία Καλύμνου, Κω, Λέρου, Νάξου, Ρόδου, και Σύρου, καθώς και στο ΕΚΑΒ, όπου προβλέπεται η ενίσχυσή του με 9 επιπλέον άτομα.

Η δράση αποσκοπεί στη λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω του covid-19.

Το Γραφείο Τύπου

ΠΗΓΗ: kosnews24.gr

Σχετικά Άρθρα

Leave a Comment