Πρωτοβουλίες του Βουλευτή Δωδ/σου, Ιωάννη Παππά σε ζητήματα του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

by LerosReport

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επισκέφτηκε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου,
Ιωάννης Παππάς, όπου πραγματοποίησε συσκέψεις με τον Υφυπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, αρμόδιο για θέματα απλούστευσης διαδικασιών, Γεώργιο
Γεωργαντά, καθώς και με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο για
ειδικά ψηφιακά έργα και το Κτηματολόγιο, κ. Γεώργιο Στύλιο.
Με τον κ. Στύλιο συζητήθηκαν οι ανάγκες των καταστημάτων των ΕΛΤΑ στα νησιά
μας. Ο Υφυπουργός διαβεβαίωσε, ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και
δεν πρόκειται να κλείσουν. Μετά το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου των υπαλλήλων,
το υπουργείο θα προχωρήσει σε σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα για τη λειτουργία
τους.
Επιπλέον ο κ. Παππάς έθεσε στον Υφυπουργό ένα άλλο ζήτημα ως προτεραιότητα,
την ανάγκη εκσυγχρονισμού των κτηματολογίων Ρόδου και Κω, μέσω της ψηφιακής
διακυβέρνησης. Το αρχείο των κτηματολογίων πρέπει να ψηφιοποιηθεί προκειμένου
να διασωθεί και ταυτόχρονα να διευκολύνονται όλοι οι συναλλασσόμενοι με την
υπηρεσία. Ο Υφυπουργός από την πλευρά του αναγνώρισε την ανάγκη και προχωράει
άμεσα στις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ψηφιοποίηση όλου του
αρχείου του Κτηματολογίου, μέσω ανάθεσης από το Υπουργείο, ως ειδικού έργου
ψηφιοποίησης.
Στη σύσκεψη με τον κ. Γεωργαντά συζητήθηκε ο προγραμματισμός του Υπουργείου
αναφορικά με τις απαραίτητες για τις ανάγκες των νησιωτών, απλουστεύσεις
διαδικασιών καθώς και την ενίσχυση των ΚΕΠ στα νησιά.
Ο Υφυπουργός τόνισε ότι το Υπουργείο εργάζεται συστηματικά, προκειμένου να
δοθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους νησιώτες η δυνατότητα πρόσβασης σε
ψηφιακές υπηρεσίες, με απώτερο στόχο την επίτευξη Ψηφιακής Νησιωτικότητας.

Σχετικά Άρθρα