Συγχαρητήρια Επιστολή Δημάρχου προς τον Ιατρικό Σύλλογο Επαρχίας Καλύμνου «Σκεύος Ζερβός»

by LerosReport

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  Λέρος,08-04-2021
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ  Αρ.Πρωτ.:2417
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Πληροφορίες: Σπύρου Σοφία
Τηλ. : 2247360200
Fax  : 2247023401
Email :info@leros.gr                                                     
Προς:Ιατρικό Σύλλογο Επαρχίας Καλύμνου Πρόεδρο κ. Αποστολάτο Γεράσιμο

ΘΕΜΑ: «Συγχαρητήρια Επιστολή Δημάρχου»
Κύριε Πρόεδρε,
επιθυμώ να σας εκφράσω τα συγχαρητήρια μου για την πρωτοβουλία σας να
μετονομαστεί ο Σύλλογος σας σε Ιατρικός Σύλλογος Επαρχίας Καλύμνου
«Σκεύος Ζερβός».
Ο αείμνηστος Σκεύος Ζερβός ήταν μία σπουδαία προσωπικότητα των επιστημών
που διέπρεψε στον τομέα της Ιατρικής.
Ένας αγωνιστής ο οποίος διακρινόταν για την φιλοπατρία του, για την
αγάπη του για τα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα για το νησί του την Κάλυμνο,
την οποία αποκαλούσε «κόρη» του.
Η προσφορά του ας γίνει παράδειγμα για όλους μας.
Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Λέρου,
Κόλιας Μιχαήλ

Σχετικά Άρθρα