Συνάντηση Αμυρά – ΤΕΕ Δωδεκανήσου:«θα συνδιαμoρφώσουμε τη λύση για τους δασικούς χάρτες».

by LerosReport

Συνάντηση εργασίας είχαν οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ Δωδεκανήσου με τον
Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γιώργο Αμυρά και τον Γενικό
Γραμματέα Καθηγητή ΕΜΠ κ. Κωνσταντίνο Αραβώση, κατά την επίσκεψή τους
στην Ρόδο που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, με
αποκλειστικό θέμα δασικοί χάρτες.
Στην συνάντηση εργασίας παρευρέθηκαν: ο Πρόεδρος του ΤΕΕ
Δωδεκανήσου κ. Αντώνης Γιαννικουρής, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αγρονόμων
– Τοπογράφων κ. Παναγιώτης Τσιράκος και τα μέλη του Τομεά Χωροταξίας &
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί κ. Σωτήρης
Αριστείδου (Τομεάρχης) και κα Ελευθερία Βασιλειάδη (εισηγήτρια).


Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το τεχνικό σκέλος της λύσης
που προτάθηκε από το ΤΕΕ Δωδεκανήσου (υπ αριθμ. 179/05-03-2021 έγγραφο
προς ΥΠΕΝ), για τα ζητήματα που ανέκυψαν από την ανάρτηση των δασικών
χαρτών ενώ κρίνεται θετικό το γεγονός, ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
αναζητεί διέξοδο μέσα από το διάλογο και τη συνεργασία με ειδικούς που
προτείνουν τεκμηριωμένες επιστημονικές λύσεις.
Επιπροσθέτως, επί τη ευκαιρία της επίσκεψης του κ. Αμυρά, κατατέθηκε
υπόμνημα και για άλλα σημαντικά θέματα, που δημιουργούν τροχοπέδη στην
ανάπτυξη του τόπου, δημιουργώντας σειρά πολεοδομικών θεμάτων και είναι στην
αρμοδιότητα του ΥΠΕΝ, όπως οι χαρακτηρισμοί δρόμων, η οριοθέτηση των
ρεμάτων και η Natura.
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο κ. Αμυράς ευχαρίστησε τους
εκπροσώπους του ΤΕΕ Δωδεκανήσου για τη συνεχή συνεργασία με το
Υπουργείο, αναγνωρίζοντας την πολύ σημαντική δουλειά των μηχανικών-μελών
του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, που στελεχώνουν εθελοντικά τα συλλογικά του όργανα,
τονίζοντας την αναγκαιότητα της συνδρομής του φορέα το προσεχές διάστημα,
όπου θα αποφασισθούν και θα εφαρμοσθούν οριζόντια οι διορθώσεις των δασικών

χαρτών, αφού οι επισημάνσεις, οι προτάσεις και οι λύσεις που κατατέθηκαν,
αποτέλεσαν βασικό εργαλείο και η αρχή για την κινητοποίηση της πολιτείας.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου δήλωσε εκ νέου διαθεσιμότητα
προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι θα
συνεχίσει ακούραστα να επεξεργάζεται εγκαίρως λύσεις για τα προβλήματα του
τόπου, τροφοδοτώντας τη «διοίκηση» με αξιόπιστη επιστημονική πληροφορία που
θα εξασφαλίζει διέξοδο στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής.
Σημαντική, είναι επίσης η συνεργασία με τον πολίτη και τις τοπικές
κοινωνίες, ώστε να γίνουν όλοι κοινωνοί και αρωγοί στην προσπάθεια της
πολιτείας. Η δίκαια αντιμετώπιση, η ορθή ερμηνεία μιας δαιδαλώδους νομοθεσίας,
θα απομονώσει τους επιτήδειους, που υπάρχουν!
Το ΤΕΕ Δωδεκανήσου, με την ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου της
Πολιτείας, θα λειτουργήσει ως ο θεματοφύλακας της τεράστιας αυτής
προσπάθειας υπέρ των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στην ευαίσθητη και με
ιδιαιτερότητες, που πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπ΄ όψη από την πολιτεία,
νησιωτική περιοχή μας.
Καθώς τώρα υπάρχει η πολιτική βούληση, ένας κύκλος που για εμάς
ξεκίνησε το 2017, φαίνεται να ολοκληρώνεται με επιτυχία.

Σχετικά Άρθρα