Την ενίσχυση του προγράμματος LEADER για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στον αγροτικό τομέα στη Δωδεκάνησο, ζήτησε η Μίκα Ιατρίδη.

by LerosReport

Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάκη Βορίδη, και για ζητήματα αλιείας.

Την ενίσχυση του προγράμματος LEADER για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στον αγροτικό τομέα στη Δωδεκάνησο, ζήτησε η Μίκα Ιατρίδη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάκη Βορίδη.

Η Βουλευτής Δωδεκανήσου ενημέρωσε τον κ. Υπουργό, ότι στο πλαίσιο του προγράμματος Leader, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν υποβληθεί και έχουν κριθεί θετικά 18 επενδυτικά σχέδια με έμφαση στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, η οποία ήταν εξαρχής η στόχευση του τοπικού προγράμματος για τα Δωδεκάνησα.   

Η Μίκα Ιατρίδη αναφέρθηκε στην ανάγκη να διερευνηθεί η δυνατότητα να εξευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι, περίπου 40% παραπάνω από αυτούς που έχουν διατεθεί, ώστε να υλοποιηθούν τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια, ή ακόμα και το σύνολο τους, για να ενισχυθεί η αγροτική οικονομία των Δωδεκανήσων. Ο κ. Βορίδης ενημέρωσε τη Βουλευτή Δωδεκανήσου ότι το θέμα μελετάται από το Υπουργείο και εξετάζονται λύσεις για την ενίσχυση της χρηματοδότησης του προγράμματος.

Περαιτέρω, η Μίκα Ιατρίδη αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ενίσχυσης του αλιευτικού τουρισμού με τη συμμετοχή αλιευτικών σκαφών που είναι ενεργά και καταχωρημένα στο επίσημο Εθνικό και Κοινοτικό Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, κάτι το οποίο το Υπουργείο μελετά.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν ακόμη τα μέτρα στήριξης των αλιέων, όπως η υπαγωγή των παραγωγικών δραστηριοτήτων που έχουν πληγεί στα συνολικότερα μέτρα που έχει λάβει η Κυβέρνηση, μέσα από την σχετική λίστα των ΚΑΔ και η πρόσφατη τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή των Μέτρων Υδατοκαλλιέργειας, Μεταποίησης και Εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, καθώς και μια σειρά τρεχόντων ζητημάτων που αφορούν τους αλιείς της Δωδεκανήσου.

ΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ

 ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  

Σχετικά Άρθρα

Leave a Comment