Το ΤΕΕ Δωδεκανήσου κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση προς το Υ.Π.ΕΝ. για την διόρθωση των δασικών χαρτών στα Δωδεκάνησα

by LerosReport

Το ΤΕΕ Δωδεκανήσου κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση προς το Υ.Π.ΕΝ., για την διόρθωση των δασικών χαρτών, με τo υπ’ αριθμ 179/03-05-2021 έγγραφο, όπως συντάχθηκε από τον Τομέα Χωροταξίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού και τον Σύλλογο Αγρονόμων/Τοπογραφων Μηχανικών Δωδεκανήσου.

Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, όλο το προηγούμενο διάστημα έκαναν μια μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου δόθηκαν κατευθύνσεις – οδηγίες που να είναι κατανοητές, οργανώνοντας διαδικτυακές συναντήσεις σε όλη την Δωδεκάνησο, ώστε να καταγραφούν και να συμπεριληφθούν όλες οι περιπτώσεις που χρήζουν διορθώσεων από την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Η πρόταση του ΤΕΕ Δωδεκανήσου εμπεριέχει 12 σημεία:

 • Καθορισμός ορίου οικισμού Μεγίστης.
 • Ένταξη των νησιών της Δωδεκανήσου, στο άρθρο 62 Ν.998/79 στις περιοχές που εξαιρούνται από το τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου επί δασών και δασικών εκτάσεων.
 • Καταγραφή πολυγωνικών γραμμών των χορτολιβαδικών εκτάσεων επί του δασικού χάρτη των περιοχών με κτηματολόγιο (Ρόδος, Κως, τμήμα Λέρου), αυτοδίκαια υπηρεσιακά από τη Δ/νση Δασών, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες.
 • Διόρθωση προφανών λαθών ή προδήλων σφαλμάτων, αυτοδίκαια υπηρεσιακά από τη Δ/νση Δασών.
 • Ένταξη ιδιοκτησιών που προέρχονται από εξαγορά εκτάσεων από το Ελληνικό Δημόσιο (Ν.719/1977, Ν.1473/, Ν.2166/93, Ν.2386/1996) στις διατάξεις του αρθρ. 48 του Ν.4685/20 (Υπουργική Απόφαση Χατζηδάκη), ως εκτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11/06/1975.
 • Αναγνώριση ως προδήλου σφάλματος για τις περιπτώσεις όπου έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες σε ακίνητα μετά το 2011, με βεβαίωση από τις αρμόδιες ΥΔΟΜ ως εντός οικισμού, αλλά στον δασικό χάρτη το όριο οικισμού που αναρτήθηκε είναι μικρότερο και βρίσκονται εκτός ορίου οικισμού και εμφανίζονται ως εκχεσώσεις δασικής έκτασης.
 • Προβλήματα που προέκυψαν στους μερικώς κυρωμένους δασικούς χάρτες  στα νησιά Σύμη-Πάτμος (ΦΕΚ 15/Δ/2-2-18) και διορθώσεις με αναδιαμόρφωσή τους.
 • Για τα νησιά που υπάρχει Κτηματολόγιο (Ρόδος, Κως, τμήμα Λέρου), σχετικά με την έκδοση αποφάσεων από τις ΕΠ.Ε.Α, κατά την εξέταση των αντιρρήσεων, όπου θα πρέπει να λαμβάνεται υπ΄ όψη και να συνεκτιμάται η μορφή των ακινήτων κατά την αρχική κτηματολογική εγγραφή τους.
 • Οι αναδασωτέες εκτάσεις ΑΑ και η άμεση άρση αναδάσωσης με ΦΕΚ, με αναδιαμόρφωση του δασικού χάρτη υπηρεσιακά από τις Δ/νσεις Δασών.
 • Δυνατότητα αντιρρήσεων στους ΟΤΑ α’ – β’ ακόμα και μετά την κύρωση του δασικού χάρτη, με αρμοδιότητα της Επιτροπής Δασολογίου της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου του Ν. 3889/10, για την ορθή αναδιαμόρφωση του δασικού χάρτη, ώστε να συμπεριλαμβάνει όλες τις επεμβάσεις δημοσίου συμφέροντος, ανά περιοχή.
 • Αντικατάσταση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου με εξιοσιοδότηση (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), κατόπιν έκδοσης σχετικής εγκυκλίου.
 • Υποστελέχωση  Διεύθυνσης Δασών και Δασονομείων Ν. Δωδεκανήσου και άμεση ανάγκη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού, σε όσα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) απαιτούνται, με μεγάλα οικονομικά κίνητρα για 6μήνες ή και όσο διαρκέσει η διαδικασία.

 Η αναστάτωση και η δυσφορία των πολιτών είναι εμφανής και με αφορμή την αναστολή λειτουργίας του Κτηματολογίου Ρόδου, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, προκειμένου να υπάρξει ικανός χρόνος ώστε να μην αδικηθεί κανείς.

Οι Δασικοί Χάρτες είναι πράγματι, ένα σπουδαίο και σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη ενός τόπου, που πρέπει όμως να διέπονται από κανόνες ισονομίας και δικαιοσύνης, ώστε να μην λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ίδια την ανάπτυξη για την οποία όλοι εργαζόμαστε και ειδικότερα εμείς ως μηχανικοί αλλά και ως χώρα χρειαζόμαστε.

Ο αγώνας του φορέα μας για σωστούς και δίκαιους δασικούς χάρτες, είναι ένας αγώνας για την κοινωνία, την ιδιοκτησία και τους πολίτες.

Σχετικά Άρθρα