Τροπολογία –Λύση στο πρόβλημα που δημιουργεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών στα Δωδεκάνησα , κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου ΝΔ Ιωάννης Παππάς στον αρμόδιο υφυπουργό περιβάλλοντος κ. Αμυρά.

by LerosReport

Ιωάννης Παππάς

Βουλευτής  Δωδεκανήσου  ΝΔ

Ρόδος, 22 Μαρτίου  2021

Τροπολογία –Λύση  στο πρόβλημα που δημιουργεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών στα Δωδεκάνησα , κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου ΝΔ Ιωάννης Παππάς στον αρμόδιο υφυπουργό περιβάλλοντος κ. Αμυρά.

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Ιωάννης Παππάς έπειτα από σειρά συσκέψεων που είχε με νομικούς, μηχανικούς και τοπογράφους της Ρόδου και της Κω , κατέθεσε στον υφυπουργό κ. Αμυρά, πλήρη αιτιολογική έκθεση προκειμένου να τροποποιηθούν οι διατάξεις των άρθρων 62 και 67 του ν. 998/1979 , στις οποίες βρίσκουν εφαρμογή οι δασικοί χάρτες και δημιουργούνται προβλήματα στις ιδιοκτησίες των νησιωτών.

Συγκεκριμένα ζητείται η τροποποίηση  του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του ν. 4280/2014, ώστε να προστεθούν και τα Δωδεκάνησα στην εν λόγω διάταξη. Έτσι καταργείται το τεκμήριο υπέρ του δημοσίου στα δωρυάλωτα νησιά της Δωδεκανήσου που δεν εφαρμόζεται πλήρως ο κτηματολογικός κανονισμός.

Περαιτέρω  όσον αφορά το άρθρο 67 παρ. 1 εδ. α΄ του ν. 998/1979 για τις περιοχές Ρόδου, Κω, Λακκί και Ξηρόκαμπου Λέρου Δωδεκανήσου , τα ακίνητα σε αυτές τις περιοχές φέρουν – ήδη κτηματολογικά προσδιδόμενη – ιδιοσυστασία, η οποία τα κατατάσσει σε οικόπεδα, αγρούς σπόριμους, αγρούς αρδευόμενους ή μη και σε άλλες διαφορετικές κατηγορίες ακινήτων, μία εκ των οποίων είναι και τα δάση, τα οποία άλλοτε καταγράφονται στη δημόσια και άλλοτε στην ιδιωτική κτήση. Δεδομένης δε της χρονολόγησης της διαδικασίας κτηματογράφησης και χαρακτηρισμού των ανωτέρω περιοχών κατά τα έτη 1922 έως 1930, δηλαδή σε χρονικό διάστημα που βρίσκεται σε ιδιαίτερη χρονική εγγύτητα με το έτος 1945, παρέλκει η όποια διαδικασία εκ νέου χαρακτηρισμού των ακινήτων στις περιοχές αυτές με βάση τα ευρήματα στις αεροφωτογραφίες του έτους 1945 ή αυτών του έτους 1960.

Συνεπώς σε αυτές τις περιοχές που εφαρμόζεται πλήρως ο Κτηματολογικός Κανονισμός να τεκμαίρεται ότι κατισχύουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ο χαρακτηρισμός (ιδιοσυστασία) των ακινήτων που περιλαμβάνονται στα οικεία κτηματολογικά βιβλία και άρα να μην απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια των πολιτών για την απόδειξη της ιδιοκτησίας τους, αντιθέτως το δημόσιο να φέρει το βάρος απόδειξης του αντιθέτου.

Με τις ανωτέρω τροποποιήσεις των άρθρων καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος των ακινήτων της Δωδεκανήσου κι έτσι οι πολίτες απαλλάσσονται από την ταλαιπωρία απόδειξης της ιδιοσυστασίας των ακινήτων τους.  

Με το περιεχόμενο της τροπολογίας είναι σύμφωνος ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Αμυράς καθώς και ο Υπ. Επικρατείας κ. Γεραπετρίτης με τον οποίο συνομίλησε ο βουλευτής Ιωάννης Παππάς.

Σχετικά Άρθρα