Βάρνας Αδαμάντιος: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΛΗΨΗΣ ΜΟΥ

by LerosReport

Πήρα την πρωτοβουλία να κοινοποιήσω την υπ’ αρ. 8/22-5-2020 απόφαση του Δ.Σ., με την οποία ετέθη στο αρχείο η υπόθεση που αφορούσε την καταγγελία εις βάρος μου από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων, παύοντας έτσι και την αντίστοιχη πειθαρχική μου δίωξη. Δεν θέλω να σταθώ στις επιμέρους νομικές διαστάσεις της υπόθεσης, οι οποίες είναι αρκετές και εκθέτουν τον εμπνευστή αυτής της μεθόδευσης. Αισθάνομαι όμως υποχρεωμένος να προστατεύσω την τιμή και την υπόληψή μου από τις συκοφαντικές επιθέσεις που δέχομαι εδώ και αρκετό διάστημα, χωρίς την παραμικρή διάθεση αντεκδίκησης. «Λεπτομέρεια»: η υπόθεση ετέθη στο αρχείο με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., δηλαδή και με την ψήφο του καταγγέλλοντος, ο οποίος μάλλον δεν πείσθηκε από την ίδια την καταγγελία του.

Μετά τιμής,Βάρνας Αδαμάντιος

Υπάλληλος του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου 

Σχετικά Άρθρα

Leave a Comment