ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΑ ΑΛΙΝΤΑ ΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΥ

by LerosReport

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΑ ΑΛΙΝΤΑ ΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΥ
Υπεγράφη από το Δήμαρχο Λέρου Μιχάλη Κόλια η 1η Τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Λέρου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου : «
Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στα Αλιντα νήσου Λέρου» με συνολικό προϋπολογισμό του έργου να
ανέρχεται στο ποσό των 2.250.000€.
Ο Δήμαρχος Λέρου ευχαριστεί τον Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο Χατζημάρκο για την περαιτέρω
χρηματοδότηση του έργου κατά 750.000€ από ιδίους πόρους της Περιφέρειας ,εν συγκρίσει του αρχικού
προϋπολογισμού του έργου που ανερχόταν σε 1.500.000€ και για την άμεση δημοπράτηση του.
Με την κατασκευή του έργου αυτού θα δοθεί περαιτέρω ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή καθώς θα
ελλιμενίζονται δεκάδες τουριστικά σκάφη, στα οποία θα παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και
παράλληλα θα ελλιμενίζονται σε ένα σύγχρονο και ασφαλή λιμένα.
Τέλος, η λειτουργία του τουριστικού αγκυροβολίου θα δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας.

Σχετικά Άρθρα