ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΛΗΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

by LerosReport

Αίτηση προς τις υπηρεσίες του δήμου κατέθεσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κλήμης – Κουμπάρος.

Ζητούν να τους χορηγηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου Λέρου:

Α) Όλα τα σχετικά έγγραφα των απευθείας αναθέσεων, έργων-προμηθειών, που εκτέλεσε ο Δήμος μας από 1/9/2019 έως και σήμερα.

Σχετικά έγγραφα εννοούμε:

  1. Εγγραφή αντίστοιχων κωδικών  του προϋπολογισμού 
  2. Αποφάσεις αποδέσμευσης των αντιστοίχων ποσών  από την οικονομική επιτροπή
  3. Βεβαιώσεις παραλαβής των αντιστοίχων επιτροπών
  4. Προσφορές ενδιαφερόμενων

Β)Να μας χορηγηθούν όλες οι δαπάνες του Δήμου από την 1/9/2019 έως και σήμερα για την αγορά καυσίμων και λιπαντικών από τις αντίστοιχες τεχνικές υπηρεσίες μας, μαζί με τις αντίστοιχες προσφορές προμηθευτών.

Σχετικά Άρθρα

Leave a Comment