Ανακοίνωση Εκτέλεσης βολών στο Φαρμακονήσι

by LerosReport

1. Σας γνωρίζεται ότι θα εκτελεστούν βολές τυφεκίου-οπλοπολυβόλου-πολυβόλου κατά πλωτού στόχου,στη θαλάσσια περιοχή Νήσου Φαρμακονησίου την 04, 11, 18 και25Σεπτεμβρίου2020 από 09:00 μέχρι 15:00.

2. Χαρακτηριζόμενη ως επικίνδυνη περιοχή η αποκλειόμενη μεταξύ των ορίων:Α) φ.37Ο18 ́ 25 ́ ́Β -λ.027Ο05 ́ 22 ́ΑΒ) φ.37Ο18 ́25 ́ ́Β -λ.027Ο05 ́ 57 ́ ́ΑΓ) φ.37Ο16 ́ 42 ́ ́Β -λ.027Ο05 ́ 57 ́ ́ΑΔ) φ.37Ο16 ́ 42 ́ ́Β -λ.027Ο05 ́ 22 ́ ́Α

3. Παρακαλείσθε για την ενημέρωση του κοινού και των μελών σας προκειμένου αποφευχθεί η διέλευση στη συγκεκριμένη περιοχή την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα προς αποφυγή ατυχήματος.-

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.

ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ Νικόλαος

Σχετικά Άρθρα

Leave a Comment