ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ

by LerosReport

Από το Γραφείο Δημάρχου ενημερώνουμε τους δημότες της Λέρου ότι με
σχετική του απόφαση, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Κυριαζόπουλος, ενέκρινε το έργο της
Πλακόστρωσης του Αλιευτικού Καταφυγίου Παντελίου, ένα ακόμη έργο του
Λιμενικού Ταμείου Λέρου, το οποίο σύντομα θα δημοπρατηθεί, αλλάζοντας
την όψη του λιμανιού.

Ειδικότερα, στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖOYME

1. Την εκτέλεση του έργου «Πλακόστρωση του Αλιευτικού Καταφυγίου
Παντελίου», σύμφωνα με
την αρ. 108/23-12-2019 (ΑΔΑ:ΨΩ5Θ46ΜΨΕΚ-ΨΩΧ) Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου Λιμενικού Ταμείου Λέρου (ορθή επανάληψη) και την με ΑΡ. ΜΕΛ.
49/2019 Τεχνική Έκθεση, συνολικού προϋπολογισμού 51.225,12 ευρώ (πλέον
Φ.Π.Α.), στο πλαίσιο του άρθρου 18 του Ν.2971/2001 (Α ́ 285), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, προστασίας του
περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

3. Το Λ/Χ Λέρου, που κοινοποιείται η παρούσα, όπως ενημερώσει την
Υπηρεσία μας για την έναρξη και τη λήξη εργασιών.

Με αφορμή την ευχάριστη αυτή εξέλιξη, ο Δήμαρχος Λέρου ευχαριστεί θερμά
τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου κ. Μπίλλη Νεκτάριο, τους Μηχανικούς
του Δήμου Λέρου που συνέταξαν τη μελέτη του έργου, καθώς και τη μοναδική
διοικητική υπάλληλο του ΔΗΛΙΤΑΛ κα Ηλία Μαρία

Σχετικά Άρθρα

Leave a Comment