ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ: ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

by LerosReport

Τις τελευταίες μέρες η Δημοτική Αρχή Λέρου παρακολουθεί με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον την «Ανάσταση εκ Νεκρών», δηλαδή την προσπάθεια
παραπληροφόρησης της Λεριακής κοινωνίας από τα γνωστά «φαντάσματα του
παρελθόντος», σε θέματα στα οποία είχαν αποδεδειγμένα αποτύχει.

Γι’ αυτούς που μπορούν και θέλουν να κατανοήσουν τις πράξεις της
δημοτικής Αρχής σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί μας,
αναφέρουμε τα εξής:

1. Πράγματι, όπως θυμούνται όλοι, το 2010 υπήρχε αίτημα απαλλοτρίωσης
από την τότε δημοτική Αρχή, για ένα τερατώδες έργο ΧΥΤΑ (Χώρος
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων), δηλαδή ακόμα μια χωματερή, σχετικά
καλού επιπέδου σε σχέση με την υπάρχουσα.

Με άλλα λόγια, για να γνωρίζουν και οι συμπολίτες μας, αυτοί που σήμερα
λασπολογούν εναντίον της Δημοτικής Αρχής, είχαν επιλέξει τη λύση της
«εκλεπτυσμένης χωματερής» (ΧΥΤΑ), την χειρότερη λύση μετά τις
ανεξέλεγκτες χωματερές με τρομερές επιπτώσεις στο περιβάλλον, που το
μέγεθος και η όχλησή του θα υποθήκευε την ανάπτυξη του τόπου για τα
επόμενα 30 χρόνια.

Το έργο ΧΥΤΑ απαιτούσε τεράστιες δαπάνες απαλλοτρίωσης και κατασκευής
λειτουργίας και ήταν ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, δηλαδή είχαν στα σκαριά ένα
έργο ΜΗ ΩΡΙΜΟ για δημοπράτηση.

2. Το 2020, μετά από πολυετείς και επίπονες διαδικασίες της παρούσας
δημοτικής Αρχής, υπάρχει έτοιμο χρηματοδοτημένο έργο με κηρυγμένη
απαλλοτρίωση από το υπουργικό συμβούλιο, έτοιμο προς άμεση δημοπράτηση.

Ένα τριπλό έργο στη ΜΙΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ, σεβόμενοι την
επιθυμία των κατοίκων της περιοχής και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της
ΕΕ.

Το έργο αυτό αφορά:

Α. Κατασκευή μικρού ΧΥΤΥ

Β. Μονάδα κομποστοποίησης

Γ. Σταθμό μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών

Δηλαδή η παρούσα Δημοτική Αρχή προχώρησε σε ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ με βάση
τις επιταγές της ΕΕ και με σεβασμό στο περιβάλλον, για την ανάπτυξη του
νησιού, και των οικονομικών του Δήμου (μηδενικό κόστος κατασκευής λόγω
χρηματοδότησης ΕΣΠΑ και μικρότερο κόστος λειτουργίας).

Επειδή όλοι αυτοί που κατασυκοφαντούν τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή
γνωρίζουν τις χρονοβόρες διαδικασίες αλλά δεν τολμούν να πουν την
αλήθεια στην Λεριακή κοινωνία, διότι αυτοί δεν μπόρεσαν μέσα σε οκτώ
χρόνια να δημοπρατήσουν αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο και χρονοβόρο έργο,
ενώ η παρούσα δημοτική Αρχή κατάφερε να απορροφήσει 4.600.000 ευρώ για
την κατασκευή του ΧΥΤΥ που σε λίγους μήνες θα βγει σε δημόσιο διεθνή
διαγωνισμό, και ακόμη 2.000.000 ευρώ για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ που
ήδη υλοποιείται, αλλά και τον Δεματοποιητή που είναι σε διαγωνιστική
διαδικασία.

Πάνω απ’ όλα όμως, όλα αυτά τα έργα πραγματοποιούνται ΧΩΡΙΣ Ο ΔΗΜΟΣ
ΛΕΡΟΥ ΝΑ ΔΑΠΑΝΗΣΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ, κάτι το οποίο αντί να επιβραβεύσουν,
αυτοί το λοιδορούν, όπως άλλωστε κάνουν ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ που συμβαίνουν
στο νησί.

Τέλος, παραθέτουμε στους συμπολίτες μας το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των
ανωτέρω έργων για να κατανοήσουν τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές
διαδικασίες:

1) Έως 25 Μαΐου 2020 – Ολοκλήρωση Τευχών Δημοπράτησης του έργου σύμφωνα
με το άρθρο 50 και το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 για την κατασκευή και
λειτουργία του έργου

2) Έως 20 Ιουνίου 2020 – Προέγκριση Τευχών Δημοπράτησης από
Διαχειριστική Αρχή ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ

3) Έως 30 Ιουνίου 2020 – Δημοσίευση Διαγωνισμού Έργου

4) Έως 10 Αυγούστου 2020 – Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

5) Σεπτέμβριος 2020- Φεβρουάριος 2021 – Ολοκλήρωση Αξιολόγησης έκδοση
πρακτικού προσωρινού αναδόχου

6) Μάρτιος -Μάιος 2021 – Διαδικασία Δικαιολογητικών και Προέγκρισης
Υπογραφής Σύμβασης από ΥΜΕΠΕΡΑΑ

7) Ιούνιος 2021 – Εγκατάσταση Αναδόχου / υποβολή Μελετών
Εφαρμογής/Έναρξη Κατασκευής

8) Ιούνιος 2022 – Πέρας Κατασκευής-Έναρξη Δοκιμαστικής λειτουργίας.

Σημειώσεις:

Α) Τον Ιούνιο 2020 θα δημοπρατηθεί το υποστηρικτικό υποέργο 5 του
Τεχνικού Συμβούλου

Β) Τον Σεπτέμβριο 2020 θα δημοπρατηθεί και το ώριμο υποστηρικτικό
υποέργο 2 της οδοποιίας πρόσβασης, που λόγω συστήματος δημοπράτησης
αρ.49 του Ν.4412/2016 ( μειοδοτικό) θα έχει ταχύτερη διαδικασία
αξιολόγησης/υπογραφής σύμβασης

Γ )Το 2021 θα δημοπρατηθεί και το υποέργο 3 του Εξοπλισμού οικιακής
κομποστοποίησης και συλλογής (Καφέ Κάδοι , Απορριμματοφόρο) για την
συλλογή βιοαποβλήτων τα οποία θα διατίθενται στην μονάδα κομποστοποίησης
εντός του ΧΥΤΥ όταν λειτουργήσει.

Όσον αφορά στην δημοπράτηση, προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας
μεταβατικής διαχείρισης (ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) σε αδειοδοτημένο γήπεδο πλησίον
του υφιστάμενου ΧΑΔΑ, η διαγωνιστική διαδικασία έχει ξεκινήσει και
εκτιμάμε ότι θα έχουμε σύμβαση με τον ανάδοχο τον Νοέμβριο του 2020 με
έναρξη λειτουργίας τον Απρίλιο του 2021.

Με βάση τα ανωτέρω εκτιμούμε ότι η τρέχουσα εργολαβία αποκατάστασης του
ΧΑΔΑ θα μπορέσει να ολοκληρωθεί και να παραληφθεί το έργο αμέσως μετά
την έναρξη λειτουργίας της μονάδας μεταβατικής διαχείρισης
(ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ).

Σχετικά Άρθρα

Leave a Comment