Επικουρικό προσωπικό: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για αιτήσεις – Οι ειδικότητες ανά ΥΠΕ

by LerosReport

Ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα του υπουργείου Υγείας για το λοιπό επικουρικό προσωπικό (loipoepikouriko.moh.gov.gr) λόγω της πρόωρης εξάντλησης κάποιων κατηγοριών και κλάδων υποψηφίων. Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε ηδη οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης της αίτησης από τους υποψηφίους.

Διευκρινίζουμε ότι ΔΕΝ θα είναι επιλέξιμες όλες οι ειδικότητες για όλες τις θέσεις αλλά ΜΟΝΟ οι θέσεις που περιγράφονται παρακάτω για καθε υγειονομική περιφέρεια.

Στην εφαρμογή αυτή έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

-όσοι και όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν για 1η φορά στη διαδικασία, εφόσον κατέχουν τα υποχρεωτικά προσόντα ανά Κατηγορία και Κλάδο όπως αυτά αναφέρονται στο Νόμο και στην ΚΥΑ

-όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά τις προηγούμενες εφαρμογές και μέχρι την έναρξη των νέων αιτήσεων δεν έχουν τοποθετηθεί σε κάποιο φορέα.

-όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά τις προηγούμενες εφαρμογές και διεγράφησαν/ακυρώθηκαν καθώς δεν είχαν επισυνάψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή είχαν κάνει λάθος στην αίτησή τους.

Στη διαδικασία δε μπορούν να συμμετέχουν όσοι/όσες α) έχουν υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας του, και β) κατέχουν άλλη θέση ως επικουρικό προσωπικό ή υπηρετούν ως προσωπικό σε Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.Ομ.Υ.)

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Σε περίπτωση μη αποδοχής της τοποθέτησης, αποκλείεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης εγγραφής την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή καθώς οι κωδικοί taxisnet δεν θα γίνονται αποδεκτοί από την εφαρμογή. Σε περίπτωση μη αποδοχής για δεύτερη φορά ή παραίτησης πριν από τη λήξη της σύμβασής, τότε δεν δίνεται το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης πριν την πάροδο διετίας από την ημερομηνία παραίτησης ή 2ης μη αποδοχής.

Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

1η ΥΠΕ
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΥΕ  ΠΛΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ
ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ( Γ΄ ή Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ )
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ  ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
2Η ΥΠΕ
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
3Η ΥΠΕ
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
4Η ΥΠΕ
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
5Η ΥΠΕ
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ –ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6Η ΥΠΕ
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ –ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ /
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ( Γ΄ ή Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ )
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ)
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ–ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
7Η ΥΠΕ
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ –ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ

Σχετικά Άρθρα

Leave a Comment