«Προτάσεις TEE Δωδεκανήσου, για την ενίσχυση των δομών υγείας της περιοχής μας».

by LerosReport

Προτάσεις για την ενίσχυση των δομών υγείας της Δωδεκάνησου, κατέθεσε το ΤΕΕ Δωδεκανήσου, με την αρ. Πρωτ. 190/30-04-2020 επιστολή της Διοικούσας Επιτροπής, προς τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και τους αρμόδιους φορείς.

Αναλυτικότερα η επιστολή:

Βρισκόμαστε σε μία χρονική συγκυρία που η πραγματικότητα ξεπερνά κατά πολύ σενάρια ταινίας επιστημονικής φαντασίας. Είναι ευτύχημα ότι η χώρα μας, έχοντας εισακούσει τις εισηγήσεις των ειδικών, έλαβε εξαιρετικά έγκαιρα, αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης αντιμετώπισης της πανδημίας. Επίσης, είναι αξιοσημείωτη η υπευθυνότητα της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών που συνειδητά έχουν επιλέξει την τήρηση των διατάξεων που έχουν ληφθεί. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι οι επιπτώσεις σε ανθρώπινες απώλειες και κρούσματα είναι σαφώς μικρότερες συγκριτικά με πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία. Το γεγονός αυτό βέβαια δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προκαλεί εφησυχασμό.

Τον πολύτιμο χρόνο που έχουμε κερδίσει ως χώρα, θα πρέπει να τον αξιοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο προκειμένου να υπάρξει προετοιμασία για κάθε ενδεχόμενο και την αντιμετώπιση πιθανής έξαρσης των κρουσμάτων στην χώρα μας την προσεχή περίοδο. Μετά από διεξοδική συζήτηση στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ΤΕΕ Δωδεκανήσου καταθέτουμε τις ακόλουθες σκέψεις και προτάσεις για τη συνέχεια.

  1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Να υπάρξει έγκαιρος σχεδιασμός ώστε σε περίπτωση που έχουμε κατακόρυφη αύξηση κρουσμάτων και δεν επαρκούν οι υφιστάμενες κλίνες των νοσοκομείων, ποιές εναλλακτικές επιλογές μπορούμε να έχουμε ανά νησί ώστε να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες για την νοσηλεία των ασθενών, για παράδειγμα κλειστά γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Για τους χώρους που θα επιλεγούν, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν προπαρασκευαστικές ενέργειες σε επίπεδο μελετών και πλήρης ανάλυση των ενεργειών που θα πρέπει να υλοποιηθούν ώστε να γίνουν οι χώροι λειτουργικοί (πχ Η/Μ μελέτες, απαιτούμενος εξοπλισμός). Το ΤΕΕ Δωδεκανήσου μπορεί να παράσχει σημαντική συνδρομή σε αυτή την κατεύθυνση με εθελοντικές ομάδες εργασίας.

  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Να υπάρξει συγκεντρωτική καταγραφή των ελλείψεων από τις διοικήσεις των  Νοσοκομείων της Δωδεκανήσου σε ιατροφαρμακευτικό υλικό, μέσα ατομικής προστασίας και τεχνικό εξοπλισμό καθώς και ιεράρχηση της σπουδαιότητάς τους. Η κάλυψη των ελλείψεων αυτών, να γίνει μέσα από κάθε δυνατή χρηματοδότηση: από πόρους του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού αλλά και της εθελοντικής προσφοράς επιχειρήσεων, συλλογικών φορέων και ιδιωτών. Παρά το γεγονός ότι  ήδη γίνονται βήματα σε αυτή την κατεύθυνση, τα κενά είναι ακόμη σημαντικά. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας σήκωσε αποκλειστικά το βάρος για την αντιμετώπιση της πανδημίας στη χώρα μας και η ενδυνάμωσή του αποτελεί προτεραιότητα, που πλέον δεν αμφισβητείται. Λογικές απαξίωσης ή αδιαφορίας για τη λειτουργία του δεν είναι επιτρεπτό πλέον να υπάρχουν. Επιβάλλεται η υλοποίηση συντονισμένων προσπαθειών για τη συνολική κάλυψη των καταγεγραμμένων αναγκών της λειτουργίας του.

  • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η σημαντική υποστελέχωση στον χώρο της δημόσιας υγείας της περιοχής μας εξακολουθεί να αποτελεί σημείο έντονου προβληματισμού και αγωνίας όλων. Οι ανακοινώσεις των συλλόγων εργαζομένων αλλά και των Ιατρικών Συλλόγων, επιβεβαιώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι όλη η κοινωνία θα πρέπει να γνωρίζει μέσα από επίσημη ανακοίνωση εάν στις προσλήψεις που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, υπάρχει πρόβλεψη για πρόσληψη προσωπικού και για το νομό Δωδεκανήσου. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να γνωρίζουμε το υφιστάμενο σχεδιασμό για την ενίσχυση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, δεδομένης και της ιδιαιτερότητας που έχουμε ως νησιωτική περιοχή.

  • Πρόβλεψη ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ για ασθενείς με ελαφρά συμπτώματα κορονοϊού

Μέσα από τη διεθνή εμπειρία προκύπτει ότι ένα μεγάλο ποσοστό νέων κρουσμάτων μεταδίδεται από νοσούντες, σε άτομα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος εντός της οικίας τους. Ως εκ τούτου σε ενδεχόμενη αύξηση των κρουσμάτων, μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη για μίσθωση ξενοδοχείων που θα μπορούν να φιλοξενήσουν άτομα που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό, όταν οι συνθήκες διαμονής τους δεν επιτρέπουν την ασφαλή απομόνωση.

  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της «Επόμενης Ημέρας»

Την προσεχή περίοδο, ανάλογα βέβαια με την εξέλιξη της πανδημίας στην χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, αναμένουμε την στρατηγική και τα μέτρα που θα λάβει η Κυβέρνηση για τον τουρισμό. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η οικονομία της περιοχής μας στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό, πιστεύουμε ότι από τώρα θα πρέπει να υπάρξει προεργασία για την υποβολή εξειδικευμένων προτάσεων που θα αφορούν την περιοχή μας. Να καταστούν τα Δωδεκάνησα ένας υγειονομικά ασφαλής προορισμός για τους επισκέπτες, αλλά και με μέριμνα για την ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο αυτό. Στη διαμόρφωση των προτάσεων αυτών πέρα από τους εκπροσώπους των δομών δημόσιας υγείας θα πρέπει να έχουν συμμετοχή εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, εκπροσώπων φορέων τουρισμού, Επιμελητήρια κτλ. Τα Δωδεκάνησα μπορούν να αποκτήσουν το στρατηγικό πλεονέκτημα της ορθής διαχείρισης της «επόμενης ημέρας» παρέχοντας ασφάλεια στους επισκέπτες αλλά και στον μόνιμο πληθυσμό.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω προτάσεων που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας μας, έχουμε τη διάθεση και τη δυνατότητα να συμβάλλουμε ενεργά με τις δυνάμεις μας για την επίτευξή τους. Θα θέλαμε επίσης να καταγράψουμε ότι στο πλαίσιο δράσης Κοινωνικής Ευθύνης του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, έχουμε ήδη  λάβει την πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση εθελοντικής αιμοδοσίας σε όλη τη Δωδεκάνησο με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα έως τώρα και επιπρόσθετα σε συνέχεια υπόδειξης της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, έχει γίνει προμήθεια εκ μέρους μας υγειονομικού υλικού.

Τέλος, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η κοινωνική αλληλεγγύη και η στήριξη των ευάλωτων ομάδων, αποτελούν θεμελιώδεις αξίες για να ξεπεράσουμε την παρούσα κρίση και η επόμενη ημέρα να μας βρει όλους όρθιους.

Εισηγητής: Ιάκωβος Γρύλλης, μέλος ΔΕ

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Αντώνιος Ε. Γιαννικουρής

Πρόεδρος ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Σχετικά Άρθρα

Leave a Comment