ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ

by LerosReport

Σε συνέχεια προηγούμενης απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής και κατόπιν
σχετικής ανακοίνωσης, ενημερώνουμε τους δημότες της Λέρου ότι σύμφωνα με
το αρθ.2, παρ.2 της υπ.αριθ. 21268.2020 ΚΥΑ, αποφασίστηκε η προσωρινή
απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της επικράτειας, όλων των αθλητικών
εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων γυμναστικής, καθώς και όλων των ομίλων,
για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για το χρονικό διάστημα από
28.3.2020 έως 11.4.2020.

Κατόπιν αυτών παρατείνεται στον Δήμο Λέρου η απαγόρευση λειτουργίας όλων
των αθλητικών εγκαταστάσεων έως την 11η Απριλίου 2020, ημερομηνία κατά
την οποία θα επανεξεταστεί η κατάσταση και θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση
από τον Δήμο Λέρου.

Παρακαλούνται όλοι οι δημότες για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των
ανωτέρω αποφάσεων.

Σχετικά Άρθρα

Leave a Comment