ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ – 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΡΟΥ.

by LerosReport

Αρ.πρωτ. 50 Λέρος 16/3/2020

H Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 64321/Δ4/30-05-2008 (ΦΕΚ.1003/30-5-2008.τ.Β’) κοινή ΥΑ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Φ2/1553/129578/Δ1 ΦΕΚ.2646/25-8-2016.τ.Β’ ΥΑ) και την υπ’αρίθμ. α.α. 8/6-3-2020 Απόφαση ΔΣ, για την εκμίσθωση κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος ΕΠΑΛ Λέρου – 2ου Γυμνασίου Λέρου.
Η σύμβαση θα ισχύει για εννιά (9) χρόνια. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν α) τα φυσικά πρόσωπα και β) πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαικής Ενωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας. Ο διαγωνισμός για το κυλικείο θα διεξαχθεί την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 12:00 πμ. στο γραφείο Δ/νσης του 2ου Γυμνασίου Λέρου.
Για περισσότερες πληροφορίες και για κατάθεση των προσφορών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους Δ/ντες των Σχολείων καθώς και στο γραφείο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Leave a Comment